Suite aux annonces du gouvernement, l’Institut suédois est actuellement fermé. En attendant la réouverture, profitez de notre programmation digitale et de la vente à emporter du Café suédois. A bientôt, on espère !
Notice close

Tillgänglighetsredogörelse för paris.si.se

Svenska institutet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur si.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör löpande intern och extern testning av si.se. Senaste bedömningen gjordes den 20 april 2020 .

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och WCAG 2.1 nivå AA. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Allmänna brister

 • Det förekommer HTML-kod som inte validerar, till exempel finns det hyperlänkar utan roll eller destination. Vi jobbar med att åtgärda detta i kommande uppdateringar av webbplatsen.
 • En del sidor använder samma länktext för att länka till olika sidor. Vi jobbar med att åtgärda detta i kommande uppdateringar av webbplatsen.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns rubriker med felaktig rubrikstruktur.
 • En del sidor använder WAI-ARIA landmarks av samma typ men som inte är namngivna på ett unikt sätt, vilket kan bli förvirrande om man använder skärmläsare. Vi jobbar med att åtgärda detta i kommande uppdateringar av webbplatsen.
 • Vissa formulär-komponenter (fält och knappar) saknar etiketter/ledtexter och/eller rollbeskrivning. Vi jobbar med att åtgärda detta i kommande uppdateringar av webbplatsen.
 • Metod/funktion för att hoppa över grupperat innehåll som repeteras saknas. Vi jobbar med att åtgärda detta i kommande uppdateringar av webbplatsen.
 • På en del sidor finns det bilder som är dekorativa, men som har implementerats på ett sätt som gör att skärmläsare ändå läser upp dem. Vi jobbar med att åtgärda detta i kommande uppdateringar av webbplatsen.

Problem vid användning nedsatt syn

 • På mindre mobiler blir menyn svår att komma åt när man förstorar upp sidan till 200%. Vi jobbar med att åtgärda detta i kommande uppdateringar av webbplatsen.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller rörlighet

 • Vid navigering med tangentbord saknas det visuella fokuset på delar utav sidan. Vi jobbar
  med att åtgärda detta i kommande uppdateringar av webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från si.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning ovan, kan du kontakta oss på si@si.se och meddela följande:

 • innehållets webbadress (URL)
 • ditt namn och din e-postadress
 • formatet du behöver

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss eller meddela oss via detta enkla formulär för att rapportera brister så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 maj 2020 .